Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovir PRENTEN. #

dering bcfchomvende , heeft hij getracht dezelve in liet Etfen over te brengen, door het ongeregeld over artfertn zijner fchaduw partijen.

Men kan van een Zwarte Kunst-plaet niet veel meerder dan honderd goede Afdrukken krijgen. Dezelve wordt door dc vrijving van de hand i'chielijk afgefleten: doch als men haer'geftadig herftelt dan kan zij vier of vijhonderd tamelijk goede afdrukken leveren. De eerfte drukken zijn hier niet altijd de beste. Want deze zijn te zwart en te hard. Men heeft de beste Drukken gewoonlijk van de* veertigfte tot de zestigfte: de harde kanten zijn dan zachter geworden en teffens is de geestigheid en kracht genoegzaem bewaeit gebleven.

Ik kan deze aenmerkingen niet befluiten, zonder melding te maken van die manier, welke men het werken met de drooge naeld noemt. Deze wijze van werken is tusfehen het Etfen en Graveeren in. Dezelve wordt verrigt door met een ftale punt . als een penfeel gehouden, in het koper te fuijden, en zij verfchilt alleen, van het Etfen in de kracht waer mede men werkt. Deze manier wordt,, door alle Plaetfnijders, in de lucht en andere teere partijen gebruikt: ook maken fommige derzelven er een algemeener gebruik van.

C 5 III. HOOFD'

Sluiten