Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

VERHANDELING

gaf verfcheidenlugtige ftukken, in die manier beharr* deld, in het licht, welke hem veele eere aandoen. Hij werdt in't midden van dezen zijnen arbeid, geftoort door eenen ondeueenden kunstmakker die hem alle zijne platen ontftal. Buiten ftaet zijnde om dit verlies te dragen, zwoer h'j zijne kunst af en gaf zich geheel en al aen de ftookkunst over.

Palma hadt het zo volhandig met fchilderen dat hem maer weinig ledigen tijd rot het ütfen overfchoot. Hij heeft echter verfcheiden Prenten nagelaten , welke wegens de keurigheid der tekening, en de vrijheid der uitvoering, opmerkenswaerdig zijn. Hij etfte in eenen losfen doch mee terlijken fmaek. Zijne Prenten zijn fchaers, en wi| ontmoeten zelden eenige der zeiver, welke, met regt, eenen anderen naem dan die van fchetfen verdienen.

Franciscus paria fchijnt de manier van palma met een goeden uitflag naergevolgt te hebben. Doch zijne Prenten zijn noch fchaerfer dan die van zijnen Meester; en wij hebben ook geen genoegzaem aental derzelver om over zijne verdienden te kunnen oordeelen.

Doch de groote verbcteraer van de kunst om in hout te graveeren, en die dezelve in eens tot zodanig een trap van volmaakthe;d bragt, dat hij daerin, tot hier toe, door niemand is overtroffen , was andrea andrfani van Mantua. De werken van dezen Meester zijn aenmerkenswaardig wegens hun»

ne

Sluiten