Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6s

VERHANDELING

maer of dit bij ongeluk , dan of het door eigen fchuld gebeurt zij, is onzeker.

Spanjolet etlte eenige weinige Prenten in een zeer geestigen fmaek. Hij verftond dc kracht van iedere toets welke hij maekte, beter dan iemand, Selenus en Bacchus en de Marteldood van St. Barthclomeus zijn de beste van zijne hiftorieele Prenten, doch dezelve moeten echter wijken voor fommige van zijne Caricatures, welke verwonderlijk fchoon uitgevoert zijn.

MicHAëL dorignij, ofdeoude dorignij, gelijk hij veeltijds genoemd wordt, om hem van nxcoiaes te onderfcheiden, was, tot zijn ongeluk, de fchoonzoon van simon vouct, wiens werken hij graveerde, en wiens gebreken hij navolgde. Zijne uitvoering is vrij, en hij heeft de lichten op de enkele beelden zeer wel bewaert; ook is zijne klcedij natuurlijk en wel geplooit, maar zijne tekening is zo flegt, bijzonderlijk in de uiterfte deelen, dat zij zelf beneden de berisping is. Hij wierdt in dit opzicht door zijnen Meester misleid. VouëTs' uitmuntendheid beftond in het zamcnftellen, waar van wij, in de Prenten van dorignij, veele voorbeelden vinden.

Villamena behoeft maer voor weinige graveerders te wijken. Hij mag gebrek aen fterkte en uitwerking hebben, maer hij heeft echter in zijne manier eene keurigheid en teerheid welke onnavolglijk is. De afneming van het kruis is een van zijne

bei-

Sluiten