Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VBRHANDELING

dezelve gedrongen en zeer verward. Hij hadt weinig of geene kennis van de behandeling van het licht, en de overmatige veelheid van zijn bijwerk is hinderlijk voor een oog 't welk in de eenvoudigheid behagen fchept. Zijne Prenten zijn veelal Historieel. Een derzelver, verbeeldende de overftrootnitifZ bij Koeverden , is zeer fraei. De Hoooe werdt door de Schrijvers van zijnen tijd veel gebruikt tot het maken van Tijtelplaten , en onder deze vind men eenige, die zeer fraei zijn.

Jan Luiken etste in dezelfde manier als de boog e, hoewel in een minder meesterlijken fmaek. Zijne Bijbelfche Gefchiedenisfen maeken een groot werk uit. Men vind ,in dezelve veele goede beelden en eene groote vrijheid van uitvoering ; maer teffens eene armhartige zamenftelling , zeer veel verwarring en weinig kennis in de verdeeling van het licht. Deze Meester heeft ook een boek van de Onderfcheide Doodfltafen geëtst , en onder deze zijn verfcheide goede Prenten (*). Girard de Laieesse etste in eene losfe,

vrijë

(*) Dit werk is mij onbekend , of het moesten de Prenten van het Mjrtelaersboek zijn , doch deze zijn meest van Caspar Luiken. De beste Prenten van Jan Luiken worden in zijne Gedichten gevonden , en zijn klein van formaet, doch deze fcivijnen onzen Auteur onbekend te zijn.

Sluiten