Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN. 6$

dig, doch moejelijk te verklaren. Zij bevatten ech" ter een grooter verfcheidenheid van rijke en fraeje zamenftellingen, van uitmuntende beelden, en van fraeje oude hoofden en characters, dan ik bijna, ergens ontmoet heb. Zij zijn zeer fchaers, mij zijn dezelve ten minften zelden voorgekomen. Ik heb nog eenige weinige andere Prenten van dezen Meester gezien, maer gééne, buiten de gemelde, die, mijns oordeels, éénige uitmuntenheid vertoonden. Hij was van eenen wonderlijken grlzieken aert, en zijne beste werken zijn waerfchijnlijk die gene waer in hij zijne wilde verbeelding den vrijen loop gege. ven heeft.

Van der meulen heeft ons de Hiftoriëele afbeeldingen van verfcheide hedendaegfche Veld(la„ gen gegeven. Zijne Prenten zijn doorgaens groot van formaet, er zijn veele goede beelden en behaeglijke groepen in, maer de uitwerking ontbreekt haer, en zelden vormen zij een geheel: Ook heeft er in alle een verveelende eentoonigheid plaets.

Otho Venius heeft volkomen het voorkomen van een Italiaenfchen Schilder, welke zich ook in de Nederlandfche fchool geoefend heeft. Hij heeft de eer gehad van den beroemden rubbens te onderwijzen, en deeze heeft aen hem zijne kundig, heid in het licht en bruin voornamenlijk te dan,, ken. Venius heeft een boek met minnebeelden in 't licht gegeven, waer in de Cupidoos ongemeen £ 3 iraeij

Sluiten