Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fa

VERHANDELING

fraeij gegraveert zijn. Zijne Prenten uit de fabel» gefchiedenis zijn van minder waerdij.

Galestruzzi was een uitmuntend kunftenaer. Hij heeft eene groote vastheid en netheid, in zijne trekken. Zijne tekening is goed,zijne hoofden wel behandeld, en zijne kléedijën zeer fraeij. Hij heeft eenige ftukken naer het antique geëtst, waer van fommige zekerlijk maer middelmatig zijn. De beste der Prenten welke ik van hem gezien heb, is een lange fmalle prent, verbeeldende de Hifiorie van Niobe, naer Polidoor.

Meilan graveerde in een grillige en vreemde manier. Hij maekte zijne fchaduwen alleen door evenwijdige trekken , welke hij zeer fraei, op allerlei wijze, rondsom de muskelen zijner beelden, en de plooijen zijner kléedijën heen wond : deze manier is zacht en teder, maer heeft geene fterkte, en doet weinig uitwerking. Zijne zamenftellingen vormen zelden een geheel, maer zijne enkele beelden zijn doorgaens fraeij. Zijne heiligen en zijne ftandbeelden zijn , over't algemeen,zijne beste ftukken. In verfcheiden van de eerfte is zeer veel uitdrukking, en zijne kléedijën zijn dikmael onvergelijklijk fchoon geplooit. Een zijner beste Prenten heeft tot bijfpreuk, per fe furgens; en de bijfpreuk van een andere zeer goede Prei t, beftaet in dit zonderling gezegde van augustinus; Egt Evangelie non crederem, tiifi me catholica commove-

rit

Sluiten