Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a VERHANDELING

meesterlijke manier. Alle zijne werken zijn in de daed verwonderlijk uitgevoerd, doch dezelve beitaen meest al in fieradien, welke tot zijn beroep bchooren.

Fran. Koeitiers etste in een ftoute manier, en met vrij veel geestigheid, maer er is eene hardheid in zijne omtrekken, welke oiiaengenaem is, alhoewel dit weinig in'toog loopt, door dien zijne tekening over 't a'gnmeen goed is. Weinig kunstenaers hebben een op een pakking van beelden zo wel be. handeld, of dezelve, door eene welgefchikte verdeeling van het licht, beter doen werken. Men ziet eenige voorbeelden van deze verftandigc behandeling in de kruisdraging en in de kru jiging, welke de twee voornaemfte zijner Prenten zijn.

N.kolaes Dorrigny was opgeleid tot een Rcgts« geleerde , maer maektegeen opgang voer dc Regtbank, waer op hij zich aen liet fchilderen begaf, en zich vervolgens op het graveeren toelcide. Zijn voornaemfte werkfiuk is de Gedaente verandering. Deze Prent noemt de Hr. addissom de edcllle Prent der wereld, en het is ook onteg^eggelijk een treffelijk werkftuk, doch dorrigny fchijnt 'er al zijn genie op uitgeput te hebben, want hij maekte naderhand niets dat waerdig was om in eene verzameling bewaerd te worden. Zijne Cartons zijn zeer armelijk; hij graveerde dezelve in zij. nen ouderdom, en was verpligt om medehelpers te gebruiken, doch deze voldeden niet aen zijne verwagting.

POR-

Sluiten