Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

voor den besten zwarte kunstfchraper zijnes tijds gehouden, hoewel hij mogelijk minder was dan white. Hij heeft eene groote verzameling van - Portretten nagelaten; die zo talrijk zijn, dat zij dikmael twee dikke folio banden vullen. Hij kopieerde dezelve naer kneller, in wiens huis, men zegt, dat hij een bijzonder vertrek tot zijnen dienst hadt. r— Lord Sommers was zo ingenomen met de werken van dezen meester, dat hij zelden reisde zonder dezelve in zijne koets mede te nemen. — Onder zijne beste prenten rekent men twee Heilige Famieljes, de Portretten van Anthonij Leigh, Maria Magdalena naer Schalken, Ladij Elifabeth Cr omwel ter halver lijf, De Hertog van Schomberg te paard, De Gravin van Salisburij, de Beeldhouwer Gibbon, en een zeer fraije Valkenjagt naar T. wijk. —Doch hoe fraeij deze prenten ook zijn, moet men echter toeüaen, dat dezelve moeten wijken voor die gene , welke de tegenwoordige zwarte kunts fchrapers ons leveren.

M el lans portretten zijn het minfte van zijne werken. Zij zijn zonder kracht, geest, of uitwerking.

Pitteri heeft onlangs een ftel prenten , beftaende uit hoofden naer piazzetta, uitgegeven. Dezelve zijn in den ftijlvan mellan, doch in een veel fraejer fmaek , zo in de zamenftelling, als in de behandeling , en hoewel hij , even gelijk mellan, zijne attféringen nimmer overkluist,

heeft

Sluiten