Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovln PRENTEN* %

heeft hij echter meerder kracht en geest aen zijne

hoofden weten te geven. De hoofden van j. mor in zijn op eene zeerbij»

zondere manier gegraveert. Dezelve zijn geflippeld

met het graveerijzer op de wijze van zwartekunst, en hebben eene goede uitwerking. Zij zijn krachtig en tcffens zacht. Over 't geheel genomen zijn er weinig beter portretten. Guidio Bentivo' lius naer van dijk is een der beste van dezelve.

j. lutma heeft zijne hoofden op dezelve wijze behandeld: hij deedt dit, zo onsverhaeldwordt met een foort van een beitel en een beuk - hameitje! Zijne hoofden zijn minder dan die van Morin. doch echter niet zonder verdiende, j

Edm. marmion etste eenige weinige Portret* ten in de manier van van dijk, en waerfchijn* lijk naer denzelven. Zij zijn gemaklijk en vrij behandeld. Hij heeft zijnen naem maer alleen onder één derzelven ge (leid.

De Hoogduitfche Graveerder wolfgang be« handelde het graveerijzer met zachtheid en keurigheid, en teifens bcwaerde hij eene aenmerkelijke mate van geestigheid : doch zijne werken zijn fchaers , en ik mack deze beoordeeling indedaed alleen naer dén enkel Portret , te weten dat van H«et, de Bisfchop van Avranches , 't welk het eenige is, dat ik van hem gezien heb.

D r e v e x's Portretten zijn net en fierlijk , doch F 3 ter»

Sluiten