Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN. 8?

wiens voetftuk het geval van den gouden appel gegraveerd is.

Hou brak en is een man van genie. Onder zijne Engelfche portretten zijn er verfcheiden, welke op zijn minst gelijk ftaen met de beste portretten, welke in die manier gegraveerd zijn. Zodanig zijn, bij voorbeeld , de Portretten van Hamden, Schomberg, de Graef van Bedfort, en bijzonderlijk de Hertog van Richmond, en meer anderen. Doch men moet teffens erkennen, dat er onderzijnePrenten ook veele flegte zijn. In zijne beste is eene verwonderlijke vereeniging van zagtheiden vrijheid; en geen Graveerder maekte immer iïerlijker en vloejender trekken.

Onze Landgenoot frij heeft eenige weinige zeer fchoone hoofden in zwarte kunst gefchraept. Zij zijn alle naer het leeven gekopijeerd, en zijn zeer zagt en geestig, maer zonder kracht. De zwarte kunst is niet gefchikt voor zulk een kloeken werk, als zijne hoofden zijn.

F 4 BEES«

Sluiten