Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN.

93

zijne dieren , maer zijne zamenftelling is, in deze prenten , meer dan gemeen flegt: ook is in gééfte derzelver eenige uitwerking van het licht.

J. Fijt heeft eenige weinige Beesten geëtst. Men ziet in dezelve, behalven zijne manier van tekenen , ook iets van die onnavolgbare kracht en geest, welke in zijne fchildcrijën doorilraelt. Doch hij heeft alleen eenige weinige op zich zeiven ftaende voorwerpen geëtst, maer niets, waer in hij zijne ervarenheid in het zamenftcllen, en in dc behandeling van het licht, laet blijken , en in beide deze ftukken was hij zeer kundig.

Men ontmoet fomtijds in zeer keurlijkc Kabinet' ten eenige weinige geëtste prenten van Cuip. De fchilderijen van dezen Meefter munten uit in kleur, zamenftelling, tekening, en uitdrukking van de characters. Zijne prenten hebben ook alle deze uitmuntenheden, uitgezonderd de eerfte.

Pieter de La er. heeft verfcheidene kleine prenten met paerden cn andere dieren geëtst. Dezelve zijn wel gecharactcrizeert , en in eene (route en meeftcrlijke manier uitgevoerd. Sommige derzelver zijn enkele beelden. In de zamenge[telde is zijne zamenftelling over 't algemeen gced, en hij doolt zelden in de verdeeling van het licht , 't welk hij veeltijds zeer aengenaem laet werken, en zijne tekening is gemeenlijk ook goed.

Pieter Sroor kwam, met de Koningin Katharina van Lisfabon, naer Engeland, en trok aldaer

de

Sluiten