Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soo VERHANDELING

litig van het licht, maer de uitvoering is hard en onaengenaem.

Men heeft eenige weinige landfehappen , welke door een Graef van Sunderland In eene fraeije en losfe manier gemaekt zijn. Een derzelven, waer in een Spanjaerd op den voorgrond ftaet, is gemérkt G. &. jf. Sculpferunt, en een andere J. G.

De naem van Waterlo is , in het lartdfcharj fchilderen, beroemd boven alle andere naetrten. Het landfchap is de hoofdzaek van alle zijne onder» werpen , en de eenvoudigheid is derzelver charactcrizerende eigenfchap ; maer groote verfcheidenheid , of trekken van vinding worden in dezelve niet gevonden. Een Kreupelbosch , een hoek van een, Woud, een bogtige Weg , of een eenzaemGehugt maken gemeenlijk het einde zijner gezichten uit, ook brengt hij er niet altoos een verfchiet in. Zijne zamenftelling is, over het geheel genomen, goed; en zijn licht is veeltijds wel verdeeld ; doch zijne grootfte verdienste beftaet in de uitvoering, welke hij volmaekt magtig was. Ieder voorwerp» 't welk hij behandeld, draegt het kenmerk der natuur, en boven al munt hij uit in het meijen zijner

boom en. Het is zeer moejelijk om de werken

van dezen Meester volmaekt goed te bekomen, want dc origincele platen zijn alle zeer mishandeld door het opfnijdcn.

Swaneveld heeft te Rome verfcheidene landfchap-

Sluiten