Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jOS VERHANDELING

naer Engeland. Hier werdt hij door den Hertog van Montague in befcherming genomen ; tot verdering van wiens Paleis (thans het Britfche Muftsurn), hij met zijnpenfeel het zijnetoegebragtheeft. Sommige dezer Schilderijen zijn goed. Deweinige prenten , welke hij geëtst heeft, zijn zeer fchoon. Hij was wel ervaren in de zamenftelling, en de verdeeling van het licht, cn zijne landfehappen zijn van een' keurlijken fmaek, uitgezonderd alftcn dat zijne gezichteinders veeltijds wat te hoog genomen zijn, ook kan zijne doorzichtkunde niet altoos het onderzoek van een oordeelkundig oog verdragen, cn het gene de zaek nog erger maekt, is, dat hij dezelve veeltijds op eene gemaekte wijs gebruikt heeft. Zijne beelden zijn op zich zelf goed , en o. ver 't algemeen ook wel geplaetst. Zijne manier is eem'gzints droog en gemaekt. — Ik moet hier nog bijvoegen , dat kous se au een man van een uitmuntend character was. Zelf de woede der vervolging ontkomen zijnde, maekte hij bijzonderlijk zijn werk om het lijden zijner verdrukte broederen te verzagten, door het grootlle gedeelte zijner winöen onder hen uit te deelen. Deze zo lofwaerdige bijzonderheid in het leeven van een Schilder , behoort, zelf in een zo kort verflag , als dit gefchnft is, niet overgefiagen te worden.

Men ontmoet nu of dan een eigen geëtste prent van Ruisdael , doch ik heb er nimmer één geZien, welke niet bij uitnemendheid liegt was.

Sluiten