Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fÜ VRRHANDELING

De geëtste prenten van Claude Loiraine fcijn beneden deszclfs characlcr. Zijne uitvoering is (legt, en er is eene onzuiverheid in, diczeerou? aengenacm is ; zijne boomen zijn zwaennoedig, zijne lichten zelden wel gekoppeld , en de wijkingen weinig in-acht genomen. De reden van dit alles is, dat de bekwaemheid van lorraine in het behandelen der verwen bedond , en dat hij zonder deze niets doen konde. Zijne Via Sacra is een van de beste zijner prenten. De boomen en ruïnen ter linkerzijde zijn Iraei behandeld, en het Geheel, (hoe wel Pijl'en gemaekt) zoude nog al behaeglijk geweest zijn, indien de voorgrond in de fchaduuvy gehouden was.

Perelle heeft groote verdiende. Hij is zeer vrugtbaer in zijne verbeelding , en hier door heeft hij, in zijne gezichten , eene rijkheid en verfchejdenheid, welke in de natuur maer zelden gezien word; zelf is deze rijkheid dikwerf te overdadig, en verwart het oog door al te groote weelderigheid. Pebelle heeft eene hem bijzonder eigene mauier, en het is moejclijk te zeggen, waer in hij het meede uitmunt, het zij in rijkheid, fterkte, fierlijkheid of vrijheid: zijne boomen inzonderheid zijn zeer fchoon, hunne meijing is los , en hunne takfchicting zeer natuurlijk. — Met dit alles moet men echter toeSacn dat perelle veel eer een manierist was dan een nacrvolger der natuur. Zijne gezichten zijn alle denkbeeldig ; zijne boomen

al-

Sluiten