Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN. 105

en zjine manier is wond erbaerlijk wel gefchikt om eene groote en rijke uitwerking voort te brengen. Doch deze uitwerkingword zelden anders befpeur1 dan alleen in enkele voorwerpen. Hij behandeld een gebrooken cornis, een verwoeste muur, of een brok van een gegroefde colom zeer zacht en geestig* zelfs toont hij er dc vlekken van het door de lucht bedorven marmer in aen, en daerom zijn ook die prenten, waer in hij gelegenheid hadt om deze bekwaemheid te werk te ftellen, de beste. Zijne trekken vertoonen zich als of zij geëtst waren, doch ik ben onderrigt dat meest alles gegraveerd is, en

dat hij de drooge naeld zeer veel gebruikte. Wat

zijne gebreken aenbelangt, dezelven zijn meenigvuldig : zijn gezichteinder is veelal te hoog ; zijn gezichtpunt liegt uitgekoreft ; zijne voorwerpen op een gedrongen; en zijne groepvormen mismaekc Hij hadt weinig kennis van de verdeeling van het licht. Men ziet 'er nu en dan eenige uitwerking van, 't welk oiis alleen des te meer reden geeft om ons te beklagen dat wij het in zulke meeilerlijke uitvoetingen zo zelden ontmoeten. Zijne beelden zijn liegt; dezelve zijn mistekend , en de kleedij hangt, als lappen en flenters, aen 't lijf, en dewijl zijne prenten vol beelden zijn, hindert dit des te meer. Zijne boomen zien er zeer onbevallig en lomp uit, en zijne luchten zijn hard en klittig.

Onze vermaerde Landgenoot Hooarth kan niet welvoegelijk in eene naemlijst van Graveerders

over»

Sluiten