Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 VERHANDELINO

Ten opzichre van de verdeeling van het licht wa9 HDGARTH even min kundig als in de zamenftelling. In zommige (lukken heelt het eene goede werking, als bij vooibeeld, in dc evengcmelde regtsoefening, en indien dezelve, in de regt en linkerhoeken, wat ftildcr gehouden was, zo zoude het licht over den voorgrond zeer fchoon verdeelt geweest zijn, en er zoude een aertig flaeuwer licht op een gedeelte van de teekijkers gevallen zijn. Doch in de meeste zijner prenten is het gebrek aen uitwerking zo klaerblijkend, dat het geen twijfel wegens zijn gebrek aen goede regels in dezen overlaet.

(Jok was hogakth verre van een meester in het tekenen te zijn. Hij was wel volmaekt kundig in dc muskels en ontleedkundige werking van het hooft en de handen, maer zijne rompen zijn veeltijds liegt gevormt, en de leeden zitten 'er niet goed aan vast. Ik "houde h-;rn in alle opzichten voor een üegtentekenaer, zonder nu noch eens te fpreken van de bijzondere ontleedkundige keurigheden of van de verhevenheid en fraeiheid van een omtrek; want van deze had hij in de daed geen de minfte kennis, ook komen dezelve in zodanige ontwerpen als de zijne waren, niet te pas: doch niet jtegenftaeude dit alles, is er echter zo veel leven en beduidenis in zijne beelden, dat hctgezichtvoldp.cn blijft, hoe geneigtwij ook mogten zijn, om op de gebreken te letten.

Men had mogen verwachten dat de Auctëur

van

Sluiten