Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»3* VERHANDELING

drukt. Het is moejelijk zulk eene verfcheidenheid van tusfchen linten en fmeltende lichten na te volgen, en echter zijn dezelven zeer teer en malsch behandeld. De losheid van den baerd is meesterlijk, de handen zijn volmaekt die van een oud en vet man; de barfche oogèn zijn vol leeven, en de neus en mond verwonderlijk fraei getoetst. De van een fcheiding der lippen op de eene en de zamenfluitingjop de andere plaets, zijn charactertrekken, welke zeer wel naergevolgt zijn. Dc vouwen van den Tulband en de dunheid van deszelfs ftof zijn zeer lraei. Dc Tabbaerd is omftreeks denfehouder liegt en zonder verftand behandelt, doch dit is de fchnld van den fehilder. In een woord, ais wij deze fraeje Zwarte kunstprent met aendacht befchouwen, moeten wij bekennen, dat geen gegraveerde prent dezelve in zachtheid en malfche teerheid kan evenaerden.

DB

Sluiten