Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN. j3,

DE VYFDE PRENT uit het WERK vak K. du JARDYN.

tTet ontwerp, hoewel niet zeer verheven, is zeer fraeij De twee Henden die , na de vermoeijing van den morgenftond, op den middag leggen uic te rusten, het gereedfehap tot de Vogeljagt, de zo aertig bedachte heg met loop gaten, alles ftemt met elkander overeen en geeven ons op eene aangename wjze bericht van de bedrijven van dien dag. — De Zamenlielling is fchoon, doch had nog beter gewecet, indien nog een anderen hond, of een ander welvoegend voorwerp in de ledigheid van den linkerhoek geplactst was : waer door der groep van de honden eenen beteren vorm zoude verkregen hebben. De netten en ander tuig tot de Vogeljagt, zijn verftandige bijvoegfels, en maken met de honden een behaeglijke groepvorm. De heg voegt 'er nog eene andere pijramidale groepvorm bij, welke nog fraeijer geweest zoude zijn , indien da linkerhoek van het riet een weinig hooger geweest ware. — Het Lick; is wel verdeeld , doch er ia wat te weinig fchaduw in het ftuk. De agterfta Kond en het agterfte gedeelte van den voorften Hond konden wel een weinig overfchaduwd zijn.

De Tekening cn uitdrukking zijn volmaekt na

•uurlijk, en de uitvoering fraeij en meesterlijk.

1 4 DE

Sluiten