Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï4c VERHANDELING

doorbrak. Het Onderwerp was groot en moejelijk te behandelen, doch de Kunstenaer heeft 'er zich

meesterlijk in gekweeten. De Stad Coeverden

maekt het verfchiet uit. De Landftreek is geheel met water overftroomt. De Lucht is woest/gelijk zij zich in een woedende ftorm vertoont,- en de dijkbreuken vertoonen zich in alle haere ijslijkheid.

De zamenftelling is, in het verfchiet, en in de*

midden partijen, zo wel gefchikt, als een zo uitgeftrekt onderwerp toelaet. Hoe zeer een hooge zigteinder altoos onaengenaem is, zo was dezelve hier echter noodzakelijk, om een duidelijk gezigt

van het geheel te kunnen geeven. , Het Licht

is ook in goede partijen over de afgelegene gedeeltens verrpreid. De Uitdrukking in de beelden en inzonderheid in de paerden is zeer fterk: die welke de voerman omtrekt, ten einde de ijfelijke kloove welke voor hem is, te ontwijken, vertoonen de grootfte wildheid, welke de vrees en fchrik in die dierente wege kan brengen; en dit gehcele tooneel van verwoesting, gelijk ook de verfchrikkelijke ver. warring welke in ider gedeelte van hetzelve plaets heeft, is indedacd verwonderlijk natuurlijk afgebeeld. — De Uitvoering is goed, doch ftaet niet gelijk met die in vele andere van de hooge's

werken. Ook kan men hier bijvoegen dat de

vorm dezer Prent liegt is, een weinig meerder lengte had ons een veel uitgebreider denkbeeld gegeven en de Stad was beter, en niet zo net in 't midden

ge

Sluiten