Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN 141

geplaerst geweest. — Doch het grootfte gebrek heeft plaets in dc onevenredigheid cn kleinheid van den voorgrond aen de regter zijde, De Geest des Meesters welke zich anders, hei gantfche ftuk door, even krachtig vertoont, fchijnt hier te veiflaeuwen. En echter was het hier de plaets, alwaer hij het geheele ftuk kon gceindigt hebben met eene of andere treffende verwarring, welke aen de wijkende par« tijen Houding, en den befchouwer den fcerkften indruk van het verfchrikkelijke dier Gebeurtenis zoude gegeven hebben. — In ftede daervan laet hij hier eenige Kalven en Varkens in 't water trappelen en wroeten: Mogelijk heeft hij deeze gedachte ontleent van Ovidius. In 't midden van eene Wereld vol verwoesting» Nat Lupus in ter Oves.

DE

Sluiten