Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over PRENTEN.

•53

niets betekent en verbeneden de fterk fjvekende characlers der andere zinneloozen is. De rijke genie van denktmftenacr heelt hier zo veele oorzaken van zinneloosheid ingebragt als hij bedenken kon doch men vind .er fomtijds één characler tweemae], dus ziet men er rwce Fijnen , en twee Starrekijkers, maer dezelven zijn echter nog van eikander onderfcheiden, en alle de chara&ers zijn fterk uitgedrukt. De innerlijke zelf voldoening en verzekertheid van hem die waent de lengte op zee ondekt te hebben, de belachelijke ftaetigheid van den Monarch, De grimmige droefgeestigheid van den Verliefden cn de bijgeloovigen affchrik van den RoomfchenDwee-

per, zijn alle verwonderlijk getroffen* Het

Doorzigt is eenvoudig en natuurlijk.

Ik moet 'hier nog bijvoegen dat deze aenmerkingen alleen op de eerfte uitgave van dit werk gemaekt zijn. Na dat de platen veel gefleten waren zijn zij op veele plaetzcn verandert, door welke veranderingen het Ontwerp wel verbetert is maer de Uitdrukking heeft er zeer veel bij verloren.

V.

Sluiten