Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tSi VERHANDELING

onderriemen om deze naer te maken. Maer als er geen naem of merk bij de Prent is, dan is het ftuk veel moejelijker; en al wat men dan doen kan. is , dat men naeuwkeurig let op de Vrijheid der behandeling, vooral in de uiterfte deelen , want in deze loopt een Kopijïst het meeste gevaer van te misfen. Ook zal men niet ligt bedrogen worden, indien men met dc manier van den Meester wel bekend is. Ia men dit niet, dat men te rade gaet bij eerlijke lieden , die des kundig zijn.

Dc laetfte behoedzaemheid , welke ik een Liefhebber van Prenten aenbeveel , is , dat hij zorge van 'geene flegte drukken te koopen. Daer zijn drie dingen , waer door een druk flegt word. Het eerfte is , dat een Prent liegt gedrukt is. Bij fommige Prenten heeft de drukrol de plaet ongelijk gedrukt, waer door de prent op de eene plaets flaeuw, en op de andere fterk is, en fomtijds, door eene onmerkbare verlchuiving, eenen dubbelen druk ontvangt, welke haer onduidelijk cn fchemerachtig maekt. — De tweede zaek, waer door een druk flegt word, is, het drukken met eene afgefleten plaet. Daer ia f.o veel verfchil tusfehen de eerfte en laetfte drukken van een zelfde plaet, als tusfehen twee verfchillende prenten. In een flaeuwe druk gaet de werking geheel verloren, en er blijft niets over dan een bloot ontwerp zonder geest of kracht. In de Zwarte kunst moet men vooral naer een fterken druk jöen, want de geestigheid van eene Zwarte kunst-

plaet

Sluiten