Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENSCHEN. 3 jyke mensch zyt ? Om u te vinden , zou ik door doornen en distelen heen dringen en geene wildernisfen van lybië ontzien. Ik zou u , na dat ik u gevonden had , met reuzenkrachten in myne armen vasthouden en „ zo luid als een leeuw brult , uitroepen, i, Heden heb ik den mensch weder gevonden."

ó Wezen , tot de genieting van zaligheden door uwen voortbrenger verwekt , en alleen door ongelukken van uw eigen maakfel overftelpt , leer toch de waardy van uw geluk kennen! Gy zult het in uw hart vinden. Befchouw dien edelen luister der natuur , die vreugde, waar door de deugd beloond wordt, en het deel is van dien mensch , wiens onbefoedeld gemoed op geene bedreeven wandaaden te rug ziet , zynen zegen met volle tevredenheid geniet , en het heilig gevoel van onfchuld in zyn binnenfte gewaar wordt. Vindt gy geene geneugte in het droogen der, traanen van ongelukkigen , vlucht ó 'ontvlucht dan het gezelfchap der menfchen 1 Stel natuur en vernuft tot geene voorwerpen van befpotting; fta van de rechten der menschheid af, en ga, in. wouden en bosfcheu , ©m daar A 2 zelfs

Sluiten