Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR TOEVAL. i7

hy gekerkerd is. Hier moet men zich verwonderen over den ftaat van het menfchelyk hart. Veele menfchen verloopen zich in daaden , die de flrengfte ftraffe verdienen en nochtans zyn zy, met betrekking tot den Haat hunnes harten , geene booswichten. Overmorgen zult gy een misdaadiger ter ftrafplaatfe zien voeren, bieden is hy ter dood veroordeeld; en ik wil, dat gy hem van zyne gevangenis tot zyne ftrafplaatfe zult vergezellen; niet gclyk hy door de heffe van het grauw vergezeld wordt j met een ongevoelig harte en met lust ter wraake ; maar met eene menfchelyke ziele met zulke eene, als ik in u4 tot dezen

treurigen optogt, voorhebbe , toe te bereiden.

Zo dra zal, ten negen uuren , door den klokflag des doods 4 het teken, om den veroordeelden den allesbeflisfenden flap zynes" leevens te doen volbrengen , — om hem dcor de handen zynes medemenfch te doen fterven , niet gegeeven worden, of gy zult zien, hoe het gemeen , met ongelooffelyke drift, ftand en werkplaatfen verlaat , om , vol ongeduld , naar den kerker te loopen. Zyn begeerig oog roept den marrenden beul, en duldtbynageen witftel van het oogenblik, waar in de ongeB luk-

Sluiten