Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOOR TOEVAL. 23

waar in hy , benevens zyne vrouw en kinderen,die om brood riepen,genoodzaakt was, zich met boschbefiën te voeden. Hy bleef, in dezen wanfpoed der tyden, echter cerlyk. De hooge nood'noopte hem fchulden te maaken, die ten getale van vyftien gulden opliepen. Schoon nu de harde tyd verliep , was het echter den ongelukkigen niet mogelyk, door het veehoeden en befembinden , zo veel te verfamclcn, dat hy daar mede de gemaakte fchulden in ftaat werdt te betaalen.

Ondertusfchen zag hy zich van zyne kinderen, die vast opwiesfen, omringd. Zyne krachten namen af en zyne gezondheid, die door zyne wyze van kostwinning fterk aangetast wierdt , werdt gaandewegs zwakker ; met fchreiende oogen zag hy zyne yverige vrouw aan , welke hy niet anders tot avond eeten, dan een ligt watermoes kost aanbieden.

Droevig en angstvallig wierp hy zich op zyne legerftede, die verre was van zacht te zyn , neder , en werdt door allerlye naare en kwellende gedachten gemarteld.

De eerlyke Matthys was in deze treurige zielsgcftaltc , ten tyde , dat 'er aan zyne deure geklopt werdt. Zyne vrouw, nam bceB 4 ven-

Sluiten