Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEGEPRAAL

DER

VADERLYKE LIEFDE

OVER DE

PYNBANKE.

S E R I M.

"^i/^aaroni ziet gy my zo fterk in de oogen myn vriend?

LUCAS.

Gy hebt zo iet edels in uw gelaat en een zeker teken in uwe oogen, waar uit ik durf befluiten, dat gy den armen en verlaaten mensch niet veracht.

S £ R I M.

Niets dringt my , mynen medemensen te verachten... maar, zo ik my niet bedriege kenne ik u.

Sluiten