Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o ZEGEPRAAL der

lucas.

Zo is het, en ook kenne ik u; want gy zyt myn rechter geweest, en gy bekleedde dien post, toen ik de pynbanke doorftond.

seri m.

Dit

doet my van harten leed , myn vriend,

lucas.

Dat u

zulks leed doet, weet ik ; want ik zag zulks uit uw gelaat.

lucas.

Tot wat einde houdt gy u hier

op?

lucas.

Op u wachte ik; onderricht zynde, dat het uwe gewoonte is, hier s'avonds te wandelen.

s e r i m.

Wat toch begeert gy van my?

lucas.

Ik wilde

u een nederig verzoek doen.

seri m.

Waar in beffaat

4at?

L u-

Sluiten