Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ACHTELOOSHEID. 43 len medelyden verdiende , ftierf , maar de moordenaars leeven.

ó Gy, die rykdommen en goederen bezit, en zonder zorge uwe onderdaanen ten prooi laat aan de grilligheid of boosheid uwer over* ften of rentmeesters , ó mogt gy de kracht dezer gefchiedenis diep in uwe zielen gedrukt voelen! De geheele menscheid , nevens my, bidt u, zo nederig en met zo veel ernst, als men den onfterffelyken God kan bidden, dat gy toch erbarming met zulke ellendige menfchen oeffenet, en uwe harten zorgvuldig zoeket te beveiligen voor het minfte deel aan zaaken van zulke eene zwarte en ysfelyke natuur, die niet zelden door de zorgeloosheid van groote heeren en derzelver bedienden worden veroorzaakt!

Sluiten