Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de SCHULDIGE te PAERD. 47

lig!.. Goed. Zyn fchuldbrieven en richterlyke verzekeringen niet even zo heilig ?

Wanneer ik my op weg bevinde, kan ik my door wapenen tegen roovers verfterken. Tegen roovers van het laatfte foort zyn geene wapenen. Geene verdediging heeft, ten dezen aanzien, meer plaats en ik kan my, op den weg der rechten, met de billykfte vordering aan zyne zyde , dood hongeren.

ó Menfchen, menfchen! fluit uwe ooren niet toe voor de ftem van myn noodlot; en vindt gy dat ik uwe aandoening niet onwaerdig ben, ftort dan over my eenige traanen.. „ Maar neen ... neen... weent niet... Lagcht veel liever overluid, dat al het land 'er van wedergalme , dat 'er wouden en bosfchen van daveren, gelyk zy daveren op het gehuil van verfcheurende wolven.

Myn vader, die een man van rang was, liet, ftervende, my een aanzienelyk tydelyk vermogen na. Hy ftierf, toen ik nog zeer jong was. Eene moeie nam my, om my op te voeden, by zich, tot dat ik den ouderdom van dertien jaaren bereikt had. Zy liet my niets, hoe genaamd, leeren. 'T was, volgends haar dagelyks zeggen, genoeg, ryk te

zyn.

Sluiten