Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de SCHULDIGE te PAERD. 49

Deze ongelukkige mensch, werdt, ingevolge zyn vonnis , ter dood gebragt , en men verhaalt hierby, dat de Baron, in wiens handen de vader dezes ellendigen het erfdeel zynes zoons betrouwd hadt , de uitvoering van dit doodelyk vonnis , te paerd zittende, by woonde.

ó Menfchen! menfchen! welke wezens toch zyt gy?

D DE

Sluiten