Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d e K E R K E R. 61

dat myn ongevoelig wezen door zynen blikfem verteerd worde, en wel in dier voege verteerd worde, dat 'er geen deeltje zo klein , dat 'er eene mugge zich mede zou kunnen voeden , overig blyve , op dat alzo alle overblyffels voor fchande der menschheid worde vernietigd.

Kom Jongeling , volg my naar den ftikdonkeren kerker — hoor het rinkelen der ketenen en het knerfen van yzeren deuren —— kom vestig , daar ter plaatfe uwe oogen op ongelukkige fchepzelen ellendige, verlaaten

fchepzelen en , niettegenftaande dit, menfchen als wy — onze broeders!

Hier is de plaats juist , daar de vreugd des leevens alle toegang ontzeid is. De loop der tyden wentelt ongevoelig boven de hoofden der ongelukkigen , die hier woonen. Hier fpeelen geene glanschryke ftraalen vandenlief-

felyken morgen. Hier hoort men de ftem

van den leuwrik niet , en geene avondkoelte doorzweeft dit donker verblyf. Hier roept geene tedere vrouw haaren beminden man ter

tafel . geene kinders zitten hier, wanneer

het avent, aan de geboeide voeten hunnes vaders. Des ellendigen drank is water in een bezoedelden kop — en zyn voedfel deflechtfle

fpy-

Sluiten