Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 d e VERLEIDING.

De natuur heeft den geenen , die zich des ellendigen ontfermt, traanen , ten behoeven der ellende en der deugd, gegeeven. Gy dan , die de natuur befpot, den voortbrenger derzelve verfmaadt, en deze heilige traanen niet anders, by nabootfing , bezigt , dan ter verleiding en ter bederving van onfchuldige meisjes , verlaat eenen landftreek, die door gevoelige zielen bewoond wordt en leer menfchen plichten van dieren.

Veelligt fterven veele kindermoorderinnen even als Lotje , met onbedorven , terwyl de kindermoordenaars in 't leeven blyven met fnoode harten (*).

(*) Ik heb zeer veele gevallen van ongelukkige kindermoorderinnen geleezen, en, onder een aantal van meer dan vyftig van zulke ongelukkige meisjes, vond ik niet eene eenige, die niet van haaren verleider was verlasten geworden. Eene aanmerking, die wel verdiende de opmerking des gerechts tut zich te trekken. Wanneer het zelve den trouwloozen fchender der onfchuld insgelyks ftrafte, dan denk ik zou de kindermoord minder gepleegd worden; want men vindt wellustigen , die het voor een föort van beroep houden meisjes, te onteeren, en zich,

na

Sluiten