Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KERKHOF. 79

loftuitingen , by hongerige dichteren gekocht. In een kruis van hout — een ftruik van alfem of een bloemen krans, door traanen befproeid, beftaat al het optooifel der graven. Hier, waar ik nu fta , op deze holle kuilen wil ik my nederzetten, en by de wanden van dezen (teilen kerktoren , met donkeren iluier omhangen , op de flikkerende lampe , die door de vervallen bewaarplaats der doodsbeenderen , over bekkeneelen en menfchenfchonken, een flauw licht verfpreidt, achtflaan. Schrikverwekkende zuchten , als of zy uit diepe holen en van onder de graven opkwamen, zal ik my verbeelden te hooren — my voordellen, van onder de grafzerken, gedaanten van geeften en wezenlyke fpooken, met ontvleesde armen , tot my te zien opkomen , terwyl ze naar de graflieden wenken en geleiden. Dan eerst, wanneer myne verhitte verbeelding dit alles zal hebben voortgebragt , zal ik eens

weder welgefteld van hart zyn dan zal ik

weder vrye lucht ademen en uitroepen. „Ik vond toch eens weder een oort , waar alle menfchen met de daad lotgemeen zyn, Hier in deze flaatelyke verblyfplaatfen des doods

is

Sluiten