Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS HET KERKHOF.

legenheid boodt zich aan , om by hem , tot eenigen byftand aantedringen. Ik deed zulks; dan hy, wel verre van my eenige hulpe te verkenen , deedt my flaan , en zo crbarmelyk flaan , dat my het bloed ten neufe en ooren uitliep , terwyl hy op de tanden knerstte. Ik wil u doen gewaarworden, zeide de amtman, dat uw vader myn hond , onder het werpen , deedt omkomen. Dit zult gy gevoelen, bastaard ... Op deze wyze fprak hy, en liet my andermaal afrosfen.

Met een fpottend gelaat ftondt onze genadige heer in de deur van zyn huis, en zag dien handel , terwyl de genadige vrouw haare kinderen deedt roepen , om zich over het geen my werdt aangedaan te vervrolyken. Het jeukt hem , riep ze al lagchende , en haare kinders lagchten by eiken flag, dien ik ontfing, verzoekende , dat men my, na volbragte ftrafFe,n0g eenige Hagen voor de fcheenen wilde geeven, om te zien , of ik eenige goede fprongen zou kunnen doen. Men floeg my dan ook op nieuw , en zou daarin volhard hebben , ten ware de eige 1 ond van myn pyniger , ik weet niet hoe het bykwame, ware toegefchooten en hem op den arm fpringende , belette. Het

fcheen,

Sluiten