Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

ACTE

VAN

UITSTEL

De herfst was reeds ver gevorderd , en de nacht duister , toen ik , een myner vrienden bezocht hebbende 5 weder naar huis ging.

De

(*) Zulk eene Afte, maar al te wel bekend , om befchreeven en uitgeleid te worden, behoorde alleenlyk aan fchuldenaaren, die, door ongelukken, buiten ftaat gefteld Wierden, te betaalcn, rerleend te worden. Hoedikwyls •enter worden de beste bedoelingen , het verkenen van wettelyke voorrechten, niet verydeld!

Sluiten