Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOG ERGER RECHTER. n3

bezichtigen. ,,. Is het niet zo , fchrenwde de fchout , dat deze kaerel een der rooveren is , die u hebben mishandeld ? In gelaat en kleeding is eenige overeenkomst, gaf de vrouw ten antwoord.... Ondertusfehen, genadige heer, geloove ik nauwelyks ... men kan zich zo ligt bedriegen .. > ik twyflel... Wat twyffelen ! voerde haar , op eene toornige wyze, de fchout toe, wat twyffelen!.... Gy onnozel landvolk maakt, door uw twyffelen, de zaaken alleenelyk verward. —— Ik kan het u wel aanzien —— gy houdt 'er hem voor. Hy is het. Gy wilt het niet voor de vuist zeggen — hy is het, en hy moet het zyn.

Dit moest dierhalven , als beleeden , worden aangetekend. De arme vrouw trilde en beefde. Zy durfde geen woord fpreeken , zweeg dierhalven ftille , en werdt weder naar haare wooning gevoerd*

Het duurde niet lang, of Fredrik , zo was de r.aam van den gevangen , werdt ter pynbanke veroordeeld. Kort daarna , evenwel, bleek zyne onfchuld in deze zaak. De waare daaders werden achterhaald en noemden hunne medeplichtigen. Fredrik werdt dierhalven losgelaaten. Vrygefproken zynde , klaagde hy H 'Ce-

Sluiten