Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R O S A L I E

OF DE

ECHTSCHEIDING

VAN TWEE

MENSCHEn,

DIE ELKANDEREN TEDER BEMINDEN.

De duisternis des nachts zweefde nog over de dalen des wouds. De zingende vogels lieten zich nog niet hooren , en over de toppen der bergen verhief zich een daluw twylfellicht, toen Carel zyne veldhut verliet en , met ongeduld, op den morgenftond wachtte.

Niet verre van de wooning zyner beminde, ftondt hy onder eenen roozenboom en begon een lied zyner liefde te zingen. Het geluid zyner femme drong door de afneemende nachtlucht, gelyk de zang van den leuwrik, zodra hy ontwaakt,

ÓMar-

Sluiten