Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138" IR O S A L I E OF DE

onderfteunde haar kwynend hoofd, ennaauwlyks durfde zy de zuchten van haar hart uitftorten, om het bloedend hart van Carel niet die. per te wonden.

Van oogenblik , ondertusfehen, tot oogenblik, nam het gevaar, in 't welk zich Carel bevondt toe. Hy was nauwlyks in Haat te fpreeken. [Met eene beevende ftemme alleen kost hy Rofalie verzekeren , dat hy haar teder beminde, en op welk eeneonnienfchelyke wyze de rechter hem en zyn kind uit het land

•verjaagd hadt alleenlyk, zeide Carel, al-

leenlyk Rofalie de kwaade dagen van myn leeven zyn haast ten einde. Aan de andere zyde van het graf zal ons ongeluk ophouden. Onze banden zyn door de natuur gelegd niets

kan die van een fcheiden; maar de euwigheid zal ze weder te faamen trekken. Ik dank den goeden hemel, dat ik u, voor myn fterven,ncg eenmaal heb mogen aanfehouwen, en dat my het geluk vergund is, in uwe armen temogen ftervcn. Zorg voor ons kind. Zoek byftand. Veelligt zult gy nog ergens een mcnfchelyk

hart vinden Op deze wyze fprak Carel

en ftierf in de armen zyner beminde,

PvO-

Sluiten