Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHILIP^

©F DE DEUGDZAAMS

2ELFM OORDER,

V

V erlaaten en treurig, gelyk. een duiflere dag in den winter, was Hannekes ziel. Haare oogen verheugden zich niet meer over de juichende velden der lente , en geen vrolyk gezang der vogelen drong doör haare ooren. Te midden in woestenyen, zag zy op de dorre kruinen der bladlooze boomen de nachtuilen zitten

en hoorde derzelven akelig gezang.

Nog dacht ze de doffe doodklok te hooren brommen, en even of een der hoogere geeften tot

haar zeide , geen engel is magtig genpegd uwen Philip aan u weder te geeven.

Cp

Sluiten