Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146 PHILIP of de

hy tegen my , niet uoodig myn heer , dat gy weder derwaard zotsdt terug keeren, ik ken de vrouw, van welke gy fpreekt; ook weet ik, op welk graf zy zal worden gevonden. Zet u neder; laaten wy , praatende , de ongelukkige verbeiden!

Deze geefteljjke nam my geheel in. Zyn heusch en welgemoed Voorkomen en zyne ongedwongen houding gaven my een voortreffelyk denkbeeld van zyn hart. Weinige oogenbllkken waren wy by eikanderen geweest , toen onze zielen reeds onderlinge vriendfehap gewaar wierden. 'T was my niet wel mogelyk, voor dezen braaven geeftelyken het ongenoegen , dat ik voor den fchout des dorps opgevat hadt , te verbergen , en zocht de reden van dat ongenoegen afteleiden uit de natuur van het geval, dat my by dien mensch was bejegend. De oude man lagehte hartelyk onder myn

fpreeken. Ja ja zeidc hy, gy hebt

daar aan de rechte deur geklopt, om geholpen te worden; en gy moogt in de daad van geluk fpreeken , dat gy 'er zonder flagcn van daan zyt gekomen. Die fchout is een wonderlyk mensch. Buiten zyne rechtsgeleerdheid is hy

niets.

Sluiten