Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*3 PHILIP of de

Ik geef u volkomen gelyk, zeide de geeftelyke , en elke dag levert ons bewyzen voor deze waarheid.

Terwyl wy in dit gefprek waren , werdt de ongelukkige vrouw in huis gebragt. Men legde haar daadelyk te bedde en verzuimde geene middelen, ter haarcr herftellinge, voor zo verre men dezelven bezat. Ook beloofde my degeeftelyke , dat hy voor deze vrouw en haare kinderen zou zorgen, en zeide vervolgends ,gy zult nu vcclligt voorhebben, van bier te gaan, myn heer ; maar ik bidde u , vertoef zo lang , tot dat ik u den lecvensloop van deze vrouwe en haaren man verhaald hebbe.

Zy , dien gy op het kerkhof ontmoette, is de vrouw van een boer , die in dezen ïandftreek gewoond heeft. Vyf jaaren heeft zy in het huwelyk doorgebragt. De naam haares mans was Philip, boer zynde op eene geringe hoeve en tevens den eerlykften man ter vvaereld.

In onafgebroken huisvrede Jeevende , betaalde hy zynen landheer altyd het verfchuldigde geld en bragt fchot en lot op , zonder tegen, fpraak of onwilligheid. Hy gaf zynen kinderen eene kristelyke opvoeding, en zelf bezocht hy

zelden

Sluiten