Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 PHILIP OF DE

Ik zocht, gelyk gy kunt denken , den goeden mensch dit oogmerk uit den zin te praaien: doch myne redeneeringen zyn tevergeefs, geweest. Hy verliet my, en knoopte zich indedaad op. Onmiddelyk na die verrichting, kwam de knecht van Philip en vondt hem hangende. Hy fneedt terftond het touw los, en men bracht den armen man weder tot zichzelven. Het gerecht ontfing bericht van dit voorval , en liet den ongelukkigen Philip , als een fhood zelfmoordenaar, gevangen necmen. Hy werdt, naar rechtftyl, onderzocht. De geneesheeren , over den treurigen toeftand van deze ongelukkigen bewoogen, verklaarden hem redenmachteloos, en alzo vry van fnoodheidHet gerecht, hem dan als een mensch van gekrenkte zinnen houdende, veroordeelde hem, pm , geduurenrie zyn keven , in hechtenis te blyven, ten eigen kosten, en ten kosten van zyne vrouw en kinderen ; welk vonnis dan ook in 't werk gefield werdt.

Hiervan ten gevolgen , werden vrouw en kinderen , welhaast van hoeve en bezitting beroofd. Men verkocht gercchtelyk al wat ze bezaten , en het geld, daarvan komende, werdt gebruikt, om dep landheer en de ge*

recht

Sluiten