Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

ONGELUKKIGE

s o p ii i e.

öophie was een arm meisje , en moest met haare handen de kost win/jen. Nog zeer jong zynde , hadt zy haare ouders verlooren , die haar weinig 0f niets, om te leeven , nalieten.

Zy zag 'er wel uit haar hart was edel

en voor alle regtfehapenheid en deugden vatbaar. Meisjes als zy, komen met gevoelige harten ter waereld, en de Voorzienigheid verwektze, ter belooning der deugd, en tergifte voor jongelingen van goede geaartheden en zeden. Mannen, die zulke meisjes ten deel vallen , ontfangen daardoor de gelukzaligheden der gcuden tyden, en zodanige zaligheden zou

ook

Sluiten