Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i62 DE ONGELUKKIGE

eenig man vatbaar wordt, bemin eenen ecrly-

ken eenen braaven jongen maar

nooit zulk een verfmaadelyk beeld van hout, dat nergends toe bekwaam is , dan om fchoe-, nen te verflyten. o Myn broeder, gaf Sophie ten antwoord, ik heb even zp grootcn .af keer van zulk flag van menfchen, en daar elkregtfchapen meisje afkeer voor moet gevoelen , als gy. Wat achting zou men voor eenen man

gevoelen, wiens verdienften inpoudre,

marechal en eau de lavande beftaat? — die , buiten den geur van zynen opfmuk, voor geenen penning waarde bezit, waarde , die het harte van een verftandig meisje zou kunnen inneemen ? Geloof my , ik kenne dezen vleier zo goed als gy , en myn hart gevoelt voor hem denzelfden afkeer. Fredrik omarmde zyne zuster. Gy zyt onzer ouderen waerdig, zeide hy, blyf altyd by deze uwe denkwyze , en gy zult altyd goed en geacht zyn.

Het was nu reeds laat geworden. Fredrik was gehouden, zyne zuster te verlaaten. Den morgen hierop volgende, werdt Fredrik , door zyne bezigheden , gehinderd , zyne zuster te zien. Sophie begaf zich ten huize der genadige vrouwe , en haare bezigheden beftonden

daar,

Sluiten