Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOPHIE. 165

en met de houding en gebaerden van zulk eenen booswicht , die zich van den goeden uitflag zynes zwarten oogmerks verzekerd houdt. Onbefchaamdlieid , gelyk die eener lichtvaerdige hoere, was op zyn gelaat te leezen , terwyl de bloodheid zynes harten gelyk was aan die van een bedekt moorder.

De gelegenheid, om zich aan ditonfchuldig meisje te wreeken , bleef niet lang uit het bereik van dezen booswicht. De graavin geraakte in eenige belemmerende omftandigheden. De inkomften, welken zy van den graaf, haaren gemaal , ontfing , waren niet toereikend genoeg voor haare uitgaaven. De baron toch, bezat de kunst, om die , op de beste wyze, naar zich toetehaalen. Hy hadt, geduurende zynen omgang met deze genadige vrouw, wagen en paerden gehouden was geftadigin

den prachtiglten dos fpeelde , en verloor

aanzienelyke fommen.

De graavin bezat een zwak hart ik kan

niet zeggen een goedhart, nademaal een goed hart ftandvastig is , en uit grondbeginfelen te werk gaat. Het zwak hart daarentegen wordt weggeflcept —■ het handelt wel , onbewust L 3 waar-

Sluiten