Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166

DE ONGELUKKIGE

waarom het wel handelt — uit geaartheid veel meer, dan tedergevoeligheid of aandoening.

Naar de opvoeding van dien tyd , was de graavin, of, om beter te zeggen , fcheen de graavin van een zeer gevoelig geitel. Alles maakten op haar den fterkften indruk. Zy kon niet verdraagen, dat men eenen hond floeg,ofeen vlieg doodde. Het gezicht des bloeds van een geflacht hoen deedt haar van zich zelve vallen , en zy beefde door alle haare leden, wanneer haar koetfier eenig paerd floeg ; en niettegenftaande dit teder gevoel van fehuwen, liet zich onze arme graavin overreeden , om eene der verachtelykfte , onmenfchelyklte ondernee» mingen uittevoergn. Één bewys zeker , hoe weinig ftaat men op zwakke menfchen kan maaken.

De jonge baron was genoodzaakt een wisfelbrief te betaalen, en, geldloos zynde , was hy hier niet inftaat toe. Goede graavin , zeide hy tegens de genadige vrouw , indien gy my immer bemind hebt, help my dan , voor deze reize , uit de engte, waarin ik mybevinde.'-Met myn geheel hart, was het antwoord, maar.., hoe kan ik ? ik heb geen geld. God bewaare

my,

Sluiten