Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÈER.LYK SctiOÖLMÈESTER. i?9

fcVën gelyk papegaaien , woorden natefpreeken 9 den catechismus optezeggen.

Zekere jongen, wiens naam Frans was, zynde de zoon van een boer , trok de aandacht van onzen Philind , meer dan eenig anderjongen, tot zich. Het goed gelaat, hetzedig gedrag, dat dezen knaap van zyne makkers onderfcheidde, gaf de beste verwachting van zyn volgend leeven.

Op zekeren dag zeide Philind eens tot hem, goede Frans , immers weet gy de eerfte gronden van den kristen godsdienst ? Frans. Neen meester, dezen weet ik niet...,

maar wel den catechismus* Philind. Wat verftaat gy dan door den catechismus.

Frans. Een klein boeksken, datwy van buiten

moeten leeren. Philind. Wat behelst dan dat boeksken ? Frans. Dat weet ik zelf niet, maar ik kan het

wel opzeggen.

Zyt gy van het catholyke,. ,

Philind. Genoeg, al genoeg myn kind. —— Kunt gy reeds leezen en fchryven ?

Frans. Neen meester. Men heeft my de catechismus alzo voorgezeid.

M 3 P/w-

Sluiten