Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 E R A S fj

Het geval , waarom de graaf fpreekt , is Erast volledig bekend. Hy was by deszelfs voorftelling tegenwoordig —- hy vondt toen billyk , dat de graaf het geld,'dat hy, federt tien jaaren, eenen armen burger fchuldigwas, op deszelfs billyke vordering , zou betaalen; nu echter, nu het tyd is, te fpreeken j gelyk hy hadt moeten fpreeken, nu heeft Erast geene fterkte van ziel genoeg , om den graave de waarheid te zeggen.

Uwe Excellentie,■ antwoord Erast,beklaagt zich niet zonder reden , over deze uitfpraak. Ik moet toeftaan, dat dezelve hard is; echter weet uwe excellentie , dat de bcflisfing uwer zaake , van de meerderheid der ftemmen afhangt ■— ik naar myne geringe kunde in

dezen, zou daarin niet hebben toegeftemd ook ben ik by de voorftelling der zaake niet tegenwoordig geweest. Dierhalven zal uwe excellentie dienaangaande , zo ik hoope , geen

ongenoegen tegen my opvatten! Gy kunt

immers die zaake op den langen baan houden.

Ellendige Erast de graaf geen ongenoegen tegen u opvatten! — de zaak op den langen baan houden l -— Waartoe brengt u de

vrees

Sluiten