Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E R A S T. 193

.De bange toegeevendheid van Erast, baant den graaf, tot geduurige aanzoeken,denwega Wat er in het graaffelyké gedacht voorvalt—' wat er gebeurt, van grootcr of van kleiner belang, Erast is altyd de man, dien men raadpleegt.

Het duurde piet lang , of daar deedt zich weder een geval op. Een der vrienden van den graaf, wikkelde zich in een zeer onbillyk rechtsgeding in — de papieren , daartoe dienende , kwamen Erast ter hand. Toen wist hy. nog niet, dat die aanvaller de vriend van den graaf was. Na het leezen derzei ven , was zyn oordeel , ten voordeden der geenen , die in rechten werdt aangevallen ... Dan , welk eene veranderinge ondergaat dit oordeel? .... De graaf, de zyde zynes vriends houdende, beveelt de zaake diens vriends aan de goede beoordeeling van Erast. Nauwelyks is deze aanbeveeling gefchiedt, of Erast begint minder gunftig over het recht des onderdrukten te denken. Ik zal, zeide hy tot zichzelven , de papieren nog eens doorleezen veelügt hebbe

ik de dingen , daarin voorkomende , niet genoeg gewikt en gewoogen. Het twistgeding dan andermaal doorziende, komt hem de zaak Na des

Sluiten