Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT ONECH T. si3

zien. Uw hart is tot zulke daaden volftrekt onbekwaam. Evenwel wil ik myn vader niet vloeken, wie hy ook zyn moge — ik wil hem niet vloeken, offchoon hy, hoewelrykzynde, zyn zoon de brokken , welken hy van zynen tafel de honden toewierp, niet vergunde. Gy varfeheurt my het hart , ongelukkige!

riep Adelfon... Vloek — vervloek uwen

vader ! Laat my in dien vloek het allerverfchrikkelykfte, dat in de natuur is, hooren den vloek van een kind over zyne ouderen 1! — Ik heb denzelven verdiend. Vcrfcheur myhet harte. Breng myne gehee-te ziel om. Vergeet ook gy de natuur, nademaal ik de natuur heb vergeeten.

Ik heb uw tydelyk geluk aan een bloot vooroordeel kunnen opofferen ■ ■■ tegen de menschheid ftryden en myn eigen bloed gcfchandvlekt. Ongelukkige ! De wetten des

latkls hebben 11 niet ter dood veroordeeld

dat yafelyk werk heeft uw vader verricht. Ik ben uw ombrenger. Ik heb de onfchuld inde ibeilte overgeleverd. Ik heb u kunnen redden, en dat nagelaaten te doen......

Sterf, flerf dierhalven. Euwig euwig

zal uwe bloedende fchaduw voor myne oogen O .3 zwee-

Sluiten